Close

Gaasivarustuse projekteerimine

Tööstusettevõtete tehnoloogilistesse protsessidesse, energia tootmiseks kui ka transpordiks on väga heaks lahenduseks maagaas. Maagaasi on võimalik tarbida torugaasina, surumaagaasina (CNG) kui ka veeldatud maagaasina (LNG). Teamwork Engineering OÜ pakub koostöös oma partneriga Sarlin Oy gaasivarustuse projekteerimist ja ehitamist kõikide erinevate maagaasi vormidega. Lisaks pakume lahendusi biogaasi ning tööstusettevõtete tootmisprotsessides tekkivate gaaside kasutamisel.


Veeldatud maagaasi (LNG=liquefied natural gas) eelised:

 • võimalus varustada piirkondi, kus puudub maagaasivõrk
 • veeldamisel maagaasi maht väheneb märkimisväärselt (1/600), mis muudab transportimise ja hoiustamise ökonoomseks ning lihtsaks
 • taasgaasistamisel on LNG puhtam kui tavaline maagaas
 • maagaasi veeldamine teeb selle transpordi ja ladustamise lihtsaks ja ökonoomseks

Surumaagaasi (CNG=compressed natural gas) eelised:

 • odavam vedelkütustest
 • keskkonnasõbralikum võrreldes vedelkütustega
 • CNG-autode valik on laienemas
 • ohutum võrreldes vedelkütustega
 • CNG on teerajaja biometaanile, mis on taastuvenergia allikas

Biogaas ja biometaan

Biogaas on gaasiline kütus, mis on saadud anaeroobse kääritamise teel, mille käigus lagundatakse tooraines sisalduvat orgaanilist ainet ja produktidena tekib biogaas ja kääritusjääk (digestaat). Lisandväärtusena väheneb biogaasi tootmise puhul sõnniku haisu intensiivsus, patogeenide sisaldus, kasvuhoonegaaside emissioon hoiustamisel, hävinevad umbrohuseemned, suureneb ammooniumi osakaal üldlämmastikust. Biogaasi on võimalik toota nii põllumaal kasvavast biomassist kui ka tootmises tekkivast biomassist. Põllumajandusliku tootmise jääkideks võib olla sõnnik, söödajäägid, aiandusjäätmed jms.

Biogaasi puhastamisel, on sellest võimalik toota taastuvkütust – biometaani. Biogaasi puhastamise käigus tõstetakse metaani sisaldust ning vähendatakse süsinikdioksiidi ja teiste ebavajalike ainete osa biogaasis. Selle tulemusena tõuseb biogaasi kütteväärtus ja väheneb korrosiooni tekke võimalus süsteemides. Eestis peab segamisel maagaasiga või sisestamisel gaasivõrku biometaan sisaldama vähemalt 98% metaani. Kui biometaani kvaliteet vastab maagaasi omale, siis saab seda kasutada igalpool kus kasutatakse maagaasi (nt surugaasi kasutatavates sõidukites). Surugaasil sõitva auto puhul tuleb küll arvestada tihedama tankimisega võrreldes vedelkütustega, kuid surugaasi jaehind on odavam.

Biogaasist biometaaniks puhastamisel on saadaval mitmesugused meetodid:

 • Kõikuvrõhuadsorber
 • Füüsikaline absorbtsioon
 • Orgaanilis-füüsikaline puhastus
 • Keemiline puhastus
 • Membraanpuhastus
 • Krüogeenne puhastus


Pakume oma klientidele järgmisi teenuseid:

Täpsema pakkumise saamiseks võtke meiega ühendust!etEstonian
en_USEnglish etEstonian