Close

Gaasivarustuse projekteerimine

Tööstusettevõtete tehnoloogilistesse protsessidesse, energia tootmiseks kui ka transpordiks on väga heaks lahenduseks maagaas. Maagaasi on võimalik tarbida torugaasina, surumaagaasina (CNG) kui ka veeldatud maagaasina (LNG). Teamwork Engineering OÜ pakub lahendusi kõikide erinevate maagaasi vormidega. Lisaks pakume lahendusi biogaasi ning tööstusettevõtete tootmisprotsessides tekkivate gaaside kasutamiseks.

Veeldatud maagaasi (LNG=liquefied natural gas) eelised:

 • võimalus varustada piirkondi, kus puudub maagaasivõrk
 • veeldamisel maagaasi maht väheneb märkimisväärselt (1/600), mis muudab transportimise ja hoiustamise ökonoomseks ning lihtsaks
 • taasgaasistamisel on LNG puhtam kui tavaline maagaas
 • maagaasi veeldamine teeb selle transpordi ja ladustamise lihtsalt ja ökonoomseks

Surumaagaasi (CNG=compressed natural gas) eelised:

 • odavam vedelkütustest
 • keskkonnasõbralikum võrreldes vedelkütustega
 • CNG-autode valik on laienemas
 • ohutum võrreldes vedelkütustega
 • CNG on teerajaja biometaanile, mis on taastuvenergia allikas


Pakume oma klientidele järgmisi teenuseid:

 • Tööstusettevõtete gaasitrasside projekteerimine
 • Surumaagaasi (CNG) tanklate projekteerimine
 • Veeldatud maagaasi (LNG) tanklate projekteerimine
 • Veeldatud maagaasi (LNG) terminalide projekteerimine
 • Biogaasi puhastusjaamade projekteerimine
 • Biogaasi pumplate projekteerimine
 • Prügilagaasi kogumise ja töötlemise lahenduste projekteerimine
 • Gaasikompressorjaamade projekteerimine
 • Gaasikatlamajade projekteerimine
 • Koostootmisjaamade ja muude koostootmislahenduste (biomass, hakkepuit, jne) projekteerimine
 • A-, B-, C- ja D-kategooria gaasipaigaldiste projekteerimine

Täpsema pakkumise saamiseks võtke meiega ühendust!etEstonian
en_USEnglish etEstonian